Eigenkrachten

kwaliteit van het leven
meer informatie

Tarieven Bewindvoering

Wij hanteren de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende tarieven, van de diensten die door Eigen Krachten worden aangeboden.

Eenmalige kosten bij aanvang van het bewind

Alleenstaande

Griffiekosten voor aanvraag bewind
€ 79.-

Intakekosten bewindvoering
€ 628,47

Partners

Griffiekosten voor aanvraag bewind
€ 158,-

Intakekosten bewindvoering
€ 754,19

Maandelijkse kosten gedurende het bewind

Bewindvoering

Griffiekosten voor aanvraag bewind
€ 111,29

Bewindvoering met Problematische schulden
€ 144,02

Partners

Griffiekosten voor aanvraag bewind
€ 133,56

Intakekosten bewindvoering
€ 172,82

Eventueel bijkomende kosten in uitzonderlijke gevallen

Bewindvoering

Ontruiming woning wegens opname in verpleeghuis
€ 392,77

Opmaak eind rekening en verantwoording na beëindiging bewind, overdracht aan een andere bewindvoerder of na overlijden
€ 235,71

Uurloon voor extra werkzaamheden
€ 78,53

Partners

Ontruiming woning wegens opname in verpleeghuis
€ 392,77

Opmaak eind rekening en verantwoording na beëindiging bewind, overdracht aan een andere bewindvoerder of na overlijden
€ 282,78

Uurloon voor extra werkzaamheden
€ 78,53