Eigenkrachten

kwaliteit van het leven
meer informatie

Bewindvoering

Eigen Krachten biedt hulp aan mensen die door ziekte, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden niet kunnen zorgen voor hun eigen financiën. Onze dienstverlening bestaat in eerste instantie uit beschermingsbewind. Zowel voor mensen met alleen schulden,alsvoor mensen met in de persoon gelegen problematiek.

Als er sprake is van schuldenproblematiek, dan doen wij hier wat aan!

Indien het mogelijk is om vanuit het budget van de cliënt de schulden af te lossen, dan kiezen we hiervoor. Lukt dat niet, dan begeleiden wij betrokkene naar de gemeentelijke schudhulpverlening.

Wat is Beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Ook mensen met schulden kunnen beschermingsbewind aanvragen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Tegenwoordig wordt de uitspraak van het bewind geregistreerd in het openbare centrale curatelen- en bewindenregister op internet.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Wanneer u het lastig vindt om uw geldzaken op orde te krijgen of wanneer uw dierbare/naaste niet meer in staat is zelfstandig de financiën te regelen, dan kan bewindvoering de oplossing zijn. Eigen Krachten kan u in deze situatie helpen, door uw financiën weer op orde te brengen. Bewindvoering is in het bijzonder geschikt voor mensen met schulden of dementie, een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Heeft u vragen over bewindvoering, of wilt u een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op.
 Wij komen ook graag bij u langs, voor een persoonlijk gesprek bij u thuis.